Akcje i Obligacje
Inwestycje, Zarządzanie – Aktualności, opinie, informacje

aktywa TFIW lipcu łączne aktywa funduszy inwestycyjnych wynosiły 258,1 mld zł, w porównaniu z poprzednim miesiącem były niższe o 3,6 mld zł, oznacza to spadek o 1,4 proc. Był to pierwszy spadek aktywów TFI od siedmiu miesięcy.

W głównej mierze było to spowodowane wypłatą środków z dwóch funduszy aktywów niepublicznych. Łącznie wartość środków zgromadzonych w tym segmencie zmniejszyła się aż o -6,7 mld zł w lipcu. Gdyby to wydarzenie zostało wyłączone, całościowy obraz rynku przedstawiałby się bardzo dobrze. Pozytywny wpływ na wartość aktywów w portfelach funduszy miał wynik zarządzania. W wyniku silnego odbicia na rynkach finansowych był on dodatni i według szacunków Analiz Online wyniósł +1,2 mld zł.

Przewaga wpłat nad wypłatami w przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a także wysoki wynik zarządzania (+1,1 mld zł) sprawiły, że ich aktywa odnotowały wzrost w lipcu o +2,7 mld zł, czyli +2,2 proc. do 125,3 mld zł.
Czytaj dalej »

inwestuj w obligacjeW tym roku podczas emisji publicznych sprzedano obligacje warte 855 mln zł, przed rokiem było to niespełna 500 mln zł. Od końca 2015 r. widoczne jest wzmożone zainteresowanie publicznymi emisjami obligacji korporacyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego od początku 2016 roku zatwierdziła sześć prospektów związanych z publicznymi emisjami obligacji o łącznej wartości do maksymalnie 2,83 mld zł, podobna liczba prospektów zatwierdzona była w całym ubiegłym roku, maksymalna wartość programów wynosiła 1,47 mld zł.

Na emisje publiczne zdecydowały się m.in. Alior Bank i Bank Pocztowy. Ten ostatni zaoferował inwestorom papiery o wartości do 50 mln zł, uplasował wszystkie obligacje, a stopa transzy nieobjętej gwarantowanymi zapisami wyniosła 10,7 proc. Zapisy złożyło ponad 700 inwestorów indywidualnych, emisja zakończona została sukcesem. W tym roku Bank Pocztowy zamierza przeprowadzić przynajmniej jedną emisję obligacji senioralnych.
Czytaj dalej »

inwestycje w aukcjePierwszy kwartał tego roku okazał się bardzo udany dla osób korzystających z usług zarządzania aktywami (asset management), 75 proc. strategii osiągnęło zysk. W grupie portfeli akcji tylko jeden – KBC Portfel VIP SFIO – był na minusie.

Jakub Bentke, zarządzający KBC TFI tłumaczy, że ubiegły rok zamknięty został przewagą nad benchmarkiem o 9 pkt proc., po pierwszym kwartale strata do wzorca wyniosła 6 proc. W portfelu było sporo spółek, które w 2015 roku oparły się bessie. W ostatnim czasie role się odwróciły, firmy, które najmocniej straciły później najbardziej zdrożały (np. banki i energetyka) i odwrotnie. W dużym stopniu jedna spółka zaważyła na ujemnym wyniku strategii Dynamicznej Plus w okresie od stycznia do marca – zaznacza zarządzający. Teraz, aby zarobić nie wystarczy inwestować w najbardziej przecenione spółki.
Czytaj dalej »

wzrost zainteresowanie obligacjamiSprzedaż detalicznych papierów skarbowych sięgnęła w marcu 368,3 mln zł i była ona niemal trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Niezmiennie największym powodzeniem wśród inwestorów cieszą się stałokuponowe dwulatki.

Ministerstwo Finansów podało, że marzec miał być drugim najlepszym miesiącem od ponad pięciu lat pod względem popytu na obligacje dostępne w regularnej ofercie, tj. bez emisji okazjonalnych, które resort prowadzi od czasu do czasu. W lutym tego roku popyt na znajdujące się w stałej ofercie  papiery skarbowe wyniósł 626 mln zł, jednak wtedy resort proponował promocyjne warunki zamiany starszych emisji.

W marcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sprzedaż zdominowana była przez obligacje dwuletnie. Popyt na nie wyniósł 302,1 mln zł (82 proc.). Emisje z dłuższymi terminami stanowiły jedynie tło, sprzedaż trzy- i czteroletnich papierów wyniosła odpowiednio 11,2 mln zł (3 proc.) oraz 38,4 mln zł (10,4 proc.). Najdłuższe obligacje dziesięcioletnie znalazły nabywców na kwotę 16,6 mln zł (4,5 proc.).
Czytaj dalej »

ryzykowne aktywaOd początku roku światowe rynki akcji przeważnie notują spadki. Na rynku można zauważyć trend odwrócenia od ryzykownych aktywów dla ochrony kapitału. Zdaniem specjalistów jednym z rynków, który ma szansę na wzbudzenie zainteresowania ze strony inwestorów mogą stać się kraje rozwijające się. Możliwość tę potwierdzają między innymi znajdujące się na atrakcyjnych poziomach wskaźniki typu cena/wartość księgowa czy cena/zysk. Istotne, że ten pierwszy wskaźnik jest ponad dwukrotnie niższy niż jego odpowiednik dla spółek z rynku amerykańskiego. Indeks MSCI Emerging Markets w minionym roku stracił około 25 proc., obecnie znajduje się na poziomach najniższych od 2009 roku, może to być początek końca fatalnej passy akcji z rynków rozwijających się. Wzrost atrakcyjności tego regionu wzmacnia też coraz niższe ryzyko planowanych wcześniej na ten rok podwyżek stóp procentowych w USA, co może wpłynąć na osłabienie dolara.
Czytaj dalej »

walka o inwestorówWe wszystkich segmentach papierów dłużnych panuje duży ruch. Dowodem na to jest wzrost rentowności skarbowych obligacji dziesięcioletnich, spore zainteresowanie obligacjami detalicznymi, szybko znikające emisje papierów firm.

Po styczniowych, najlepszych od sześciu lat wynikach sprzedaży obligacji detalicznych, luty był pod tym względem jeszcze lepszy. W obligacjach ulokowano aż 626 mln zł, dwukrotnie więcej niż w styczniu i najwięcej od października 2008 roku. W dużej mierze powodzenie to związane było z promocją zaoferowaną przez Ministerstwo Finansów. Dotychczasowi posiadacze mogli nabyć nowe  papiery po cenie obniżonej do 99,6 zł za 100 zł wartości nominalnej. W ten sposób rentowność obligacji dwuletnich wzrosła z 2 do 2,2 proc. Na tę operację klienci przeznaczyli 379 mln zł, co stanowiło 60 proc. wartości wszystkich sprzedanych w lutym papierów.
Czytaj dalej »

podsumowanie rokuNajlepsze wyniki spośród wszystkich polskich rozwiązań w 2015 roku wypracowały fundusze, które używają instrumentów pochodnych do zarabiania na spadkach notowań głównych indeksów. Dwucyfrowy wynik wypracował fundusz Ipopema Short Equity, który ze stopą zwrotu 17,4 proc. przewodzi stawce wszystkich funduszy akcji polskich. Drugą pozycję ze zwrotem na poziomie 16,8 proc. zajmuje Quercus short.

Najwyższą stopę zwrotu wśród funduszy otwartych zajął PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Portfel funduszu jest bardzo skoncentrowany. O wyniku w dużej mierze decydują inwestycje w 25 – 35 spółek, z których co najmniej połowa regularnie płaci wysoką dywidendę. Aktywne zarządzanie polegające na zamykaniu pozycji przynoszących straty skutkuje minimalizacją ryzyka i maksymalizacją stopy zwrotu. W rocznym rankingu Analiz Online fundusz ten oceniony został najwyżej (5a).
Czytaj dalej »

polskie obligacjeMijający rok okazał się udany dla funduszy pieniężnych, nieco mniej dla obligacyjnych. Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment ocenia, że analizując czynniki lokalne, dla polskiego rynku obligacji kluczowe będą dwa. Pierwszym jest nowa rada Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że dokona ona obniżki stóp procentowych. Inwestorzy oczekują, że cięcie wyniesie 50 punktów bazowych (0,5 proc.). Drugi czynnik to polityka fiskalna polskiego rządu. W tum momencie budzi ona obawy, w kształtowaniu budżetu wydatki planowane przez państwo przekraczają możliwe do pozyskania wpływy, np. z tytułu zadłużania się czy podatków. Jeżeli dojdzie do obniżki stóp procentowych, dla polskich obligacji może to oznaczać spadek rentowności papierów krótkoterminowych, a jednocześnie wzrost rentowności papierów o długim terminie zapadalności.
Czytaj dalej »

WIG20 traci od początku rokuW 2015 roku WIG znalazł się w gronie najgorszych indeksów giełdowych na świecie. Jednak słabość warszawskiego parkietu nie powinna zamazywać ogólnego obrazu sytuacji, rok 2015 jest dla inwestorów stosunkowo udany.

Indeks warszawskiej giełdy od początku roku stracił 14 proc., w listopadzie osiągnął wartość najniższą od 2009 roku. Giełda została ściągnięta w dół przez sektory mające bardzo silny wpływ na najważniejsze indeksy: surowce, banki i energetykę. Od początku roku WIG-Surowce stracił 34 proc., była to pochodna ogromnych spadków na rynkach światowych, indeks CRB obniżył się do najniższego poziomu od 2002 roku. WIG-Energia zrzeszający spółki energetyczne spadł od stycznia o 26 proc., był to efekt interwencji polityków zmuszających zarządy kontrolowanych przez państwo grup energetycznych do dotowania nierentownych kopalń węgla kamiennego z Górnego Śląska. Trzeci najmocniej poszkodowany sektor to WIG-Banki (-24 proc.), o wyniku przesądziły plany wprowadzenia podatku bankowego oraz polityczne pomysły ustawowego rozwiązania kwestii zadłużonych we franku. Pod kreską (-8 proc.) znalazł się też WIG-Telekomunikacja.
Czytaj dalej »

bezpieczne formy oszczędzaniaMniej ryzykowne formy oszczędzania przynoszą swoim posiadaczom niższe zyski. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej mogą być one satysfakcjonujące. Analitycy portalu TotalMoney.pl sprawdzili, ile w okresie dwóch i trzech lat można zyskać wpłacając oszczędności na lokatę terminową, konto oszczędnościowe i obligacje Skarbu Państwa. Wymienione produkty różni oprocentowanie, częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz dodatkowe elementy, tj. dostęp do środków, czy możliwość dopłat którą daje rachunek oszczędnościowy.

Osoba, która zdecydowałaby się na powierzenie swoich oszczędności bankowi lub ministrowi finansów na dwa lata, największy zysk osiągnęłaby na lokacie terminowej. Kwota 5 tys. zł wpłacona na lokatę Direct+ Internet Santander Consumer Banku po dwóch latach przyniesie 322 zł odsetek. Najlepsze konta oszczędnościowe BGŻ Optima i BNP Paribas Banku powiększą wpłacone 5 tys. zł o 291,37 zł. Najmniej opłacalnym sposobem długoterminowego oszczędzania są obligacje Skarbu Państwa. Dwuletnie papiery kupione za 5 tys. zł w marcu 2014 roku po dwóch latach przyniosą tylko 246 zł zysku.
Czytaj dalej »


© ObligacjeiAkcje.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone, 2017